Nhà thầu phụ là gì? Thông tin liên quan đến nhà thầu phụ

Trong lĩnh vực xây dựng, mối quan hệ đấu thầu không chỉ dựa trên năng lực của bên mời thầu, nhà thầu chính mà còn có sự tham gia của nhà thầu phụ. Trên thực tế, thầu phụ gặp phải một số hạn chế trong quá trình hoạt động của mình trên thị trường, thế nhưng, vị thế của đơn vị này rất được chú ý. Vậy đâu là những quy định và thông tin liên quan đến nhà thầu phụ?

Nhà thầu phụ là gì?

Theo quy định, nhà thầu được xem là những đơn vị thầu không trực tiếp tham gia ký kết, cam kết với bên chủ đầu tư, nhưng được phép hỗ trợ thực hiện gói thầu dựa trên cơ sở nội dung đã được thỏa thuận với thầu chính. Để đảm bảo quá trình này diễn ra đúng pháp luật, hai bên thầu với ký bản hồ sơ giao khoán với nhau, nhằm phân bổ trách nhiệm liên quan đến các công việc cần thực hiện. 

Nhà thầu phụ là gì?
Nhà thầu phụ là gì?

Quy định liên đới đến trách nhiệm của nhà thầu phụ

Để dự án của nhà thầu chính diễn ra hiệu quả, đảm bảo chất lượng và thời gian thì nhà thầu phụ cũng phải thực hiện đúng quy định theo cam kết trên hợp đồng. Cụ thể là:

Quy định về được phép sử dụng nhà thầu phụ trong đấu thầu dự án

Căn cứ theo Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT thì nhà thầu phụ sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ như sau:

 • Quyền sử dụng nhà thầu phụ sẽ không ảnh hưởng, và không làm thay đổi trách nhiệm hoàn thiện công trình của nhà thầu chính
 • Nhà thầu phụ được phép ký hợp đồng với đơn vị thầu chính để thực hiện một hoặc một số công việc chuyên trách đã ghi rõ trong túi hồ sơ dự thầu (đã được phê duyệt đảm bảo điều kiện)
 • Nhà thầu phụ vẫn phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về chất lượng, khối lượng công việc trong phạm vi đã cam kết thực hiện
 • Khi chưa có sự đồng ý của chủ đầu tư thì nhà thầu chính không được quyền bổ sung số lượng hoặc loại bỏ nhà thầu phụ ra khỏi danh sách đã phê duyệt (căn cứ trên nội dung hợp đồng)
 • Giá trị công việc được đảm nhiệm bởi nhà thầu không được vượt quán một giá trị phần trăm cụ thể so với giá hợp đồng đã được nêu ra.
 • Nhà thầu chính không được phép yêu cầu nhà thầu phụ thực hiện thêm bất kỳ công việc nào ngoài danh sách đã được thể hiện rõ ràng trên hồ sơ xây dựng. 
 • Tiêu chí, yêu cầu riêng đối với nhà thầu phụ cần phải được quy định cụ thể trên bản cam kết.
Tư cách sử dụng nhà thầu phụ trong xây dựng
Tư cách sử dụng nhà thầu phụ trong xây dựng

Bản hợp đồng thầu phụ đúng quy định

Hợp đồng thầu phụ quy định văn bản được ký kết trực tiếp giữa tổng thầu hoặc nhà thầu chính với nhà thầu phụ, nhằm đạt được thỏa thuận mà hai bên đã thống nhất thực hiện với nhau. Đây cũng là bằng chứng pháp lý để giới hạn phạm vi công việc, phân bổ tỷ lệ công việc phù hợp và xác định quyền – nghĩa vụ của bên liên quan. Các nội dung cần phải được đảm bảo bao gồm:

 • Hợp đồng thầu phụ phải đảm bảo ký kết với đơn vị thầu phụ có năng lực hoạt động, hành nghề theo yêu cầu được quy định trên gói thầu xây dựng
 • Thông tin nhà thầu phụ phải rõ ràng, đầy đủ và có đầy đủ trách nhiệm pháp lý
 • Chỉ khi chủ đầu tư chấp nhận thì nhà thầu phụ mới đảm bảo điều kiện để tham gia vào dự án thầu hiện có
 • Hợp đồng thầu phụ không cho phép tổng thầu hay thầu chính giao lại toàn bộ công việc cho nhà thầu phụ, mà chỉ là một hoặc một phần công việc
 • Nếu là tổng thầu quốc tế thì chỉ được lựa chọn nhà thầu phụ nước ngoài khi cung cấp được giấy tờ minh chứng thầu phụ Việt Nam không đáp ứng điều kiện. 
 • Hợp đồng quy định rõ quyền và nghĩa vụ cụ thể của nhà thầu phụ tương tự như bên nhận thầu. 
Mẫu bản hợp đồng thầu phụ
Mẫu bản hợp đồng thầu phụ

Vì vậy, một bản hợp đồng đầy đủ tính chất pháp lý sẽ phải thể hiện rõ, đầy đủ tất cả các thông tin trên, từ điều khoản chính cho đến một số nội dung quy định mở rộng. Điều này sẽ hạn chế nguy cơ tranh chấp xảy ra liên quan đến đến trách nhiệm giữa hai bên thầu chính và thầu phụ sau này. Đồng thời, mức độ tin tưởng giữa các bên cũng sẽ cao hơn, tăng cường mối quan hệ hợp tác về dài hạn. Lưu ý là, chủ đầu tư sẽ là người trực tiếp đánh giá nhà thầu phụ trước khi đơn vị đó làm việc với bên tổng thầu hoặc thầu chính. 

Bài viết trên đây giới thiệu một số thông tin cơ bản liên quan đến nhà thầu phụ và quy định pháp luật liên quan đến thực hiện trách nhiệm, và nghĩa vụ của đơn vị. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chủ đề này, mọi người có thể truy cập thêm vào website https://tapdoanbgroup.vn/ để tham khảo bài viết tổng hợp. Trong trường hợp cần tư vấn về dịch vụ đấu thầu, khách hàng có thể trao đổi trực tiếp trên hệ thống tin nhắn trực tuyến với đội ngũ nhân viên của Tập đoàn Bgroup.