TẦM NHÌN

Bgroup phát triển trở thành nhà đầu tư xây dựng và bất động sản hàng đầu Việt Nam.

YouTube video
YouTube video

SỨ MỆNH

Bgroup được sinh ra với khát vọng kiến tạo những dự án bất động sản, hiện thực hóa không gian sống xanh và tiện ích, nơi giúp khách hàng của Bgroup có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chính Trực: Kinh doanh đảm bảo trung thực và đạo đức. Bảo vệ lợi ích và tài sản của khách hàng, uy tín của Công ty và lợi ích của cổ đông. Liêm chính, Trung thực trong công việc, trong các ứng xử và trong tất cả các giao dịch.
  • Trách Nhiệm: Hiểu rõ và duy trì tinh thần trách nhiệm không chỉ ở bản thân mà tất cả thành viên Bgroup để đạt được các kết quả nhất quán với định hướng của tổ chức. Trách nhiệm với cộng đồng – xã hội góp phần xây dựng xã hội văn minh và tốt đẹp.
  • An Toàn: Cung cấp một nơi làm việc đảm bảo an toàn cho tất cả các bên liên quan, khu vực lân cận và có trách nhiệm với cộng đồng, thân thiện với môi trường. Mọi rủi ro tiềm ẩn đều có thể ngăn chặn được tại mỗi dự án.
  • Tôn Trọng: Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Tôn trọng pháp luật, tôn trọng đạo đức xã hội. Tôn trọng là nói thẳng, lắng nghe và bao dung.
  • Tri thức: Mỗi tập thể cá nhân đều có ý thức không ngừng học hỏi, cập nhật những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Bgroup đề cao văn hóa về một doanh nghiệp học tập – sáng tạo.
  • Công nghệ: Chúng tôi luôn cập nhật và ứng dụng hệ thống công nghệ mới nhất, kết hợp giữa giá trị hiện có và ý tưởng mới tạo ra sự khác biệt lợi thế cạnh tranh nhằm gia tăng hiệu quả công việc, gia tăng lợi ích cho khách hàng và đối tác của Bgroup.