Hiểu đúng về tổng thầu xây dựng mới nhất 2022

Tổng thầu xây dựng là một khái niệm vô cùng phổ biến trong ngành xây dựng. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu hết về vai trò, trách nhiệm của tổng thầu đối với các dự án bất động sản ra sao. Cùng với đó là những điều kiện đặt ra để trở thành một nhà thầu xây dựng. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để tìm được lời giải đáp chính xác nhé.

Giới thiệu chung về tổng thầu xây dựng

Tổng thầu xây dựng là gì?

Là đơn vị thầu xây dựng ký kết hợp đồng hợp tác với chủ đầu tư để nhận thầu một hoặc một số hạng mục hoặc toàn bộ các hạng mục của một dự án thi công xây dựng nào đó (Theo Khoản 35 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014).

Các hình thức tổng thầu

Hiện nay có 5 hình thức tổng thầu chủ yếu trong xây dựng công trình bao gồm:

 • Tổng thầu thiết kế
 • Tổng thầu trực tiếp thi công xây dựng
 • Tổng thầu thiết kế kết hợp xây dựng thi công
 • Tổng thầu thiết kế, cung ứng công nghệ thiết bị và thi công xây dựng (tổng thầu EPC)
 • Tổng thầu lên phương án thiết kế, đầu tư xây dựng, cung ứng công nghệ thiết bị và trực tiếp xây dựng thi công (tổng thầu chìa khóa trao tay)
Có nhiều hình thức tổng thầu khác nhau trong lĩnh vực xây dựng
Có nhiều hình thức tổng thầu khác nhau trong lĩnh vực xây dựng

Phân biệt tổng thầu xây dựng và nhà thầu

Theo Khoản 28, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014. Nhà thầu được định nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức có đủ năng lực và điều kiện hành nghề xây dựng. Được chia thành 2 loại là nhà thầu chính và nhà thầu phụ.

Từ nội dung của Khoản 35 và Khoản 36 Điều 4, Luật Đấu thầu năm 2013. Cùng với đó là Khoản 11 và Khoản 12 Điều 2, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Ta có thể hiểu về nhà thầu chính và nhà thầu phụ như sau:

Nhà thầu chính: Là nhà thầu tham dự hoặc đứng tên dự thầu. Đích thân ký kết và triển khai hợp đồng xây dựng nếu được chủ đầu tư lựa chọn. Nhà thầu chính có thể hoạt động độc lập hoặc là thành viên của nhà thầu liên danh. Là cá nhân hoặc doanh nghiệp, tổ chức…

Nhà thầu phụ: Là nhà thầu ký kết hợp tác với nhà thầu chính hoặc tổng thầu để thực hiện gói thầu. Nhà thầu chính sẽ đề xuất các nhà thầu phụ trong hồ sơ dự thầu. Đặc biệt là đối với những nhà thầu phụ đảm nhận các hạng mục quan trọng. Đề xuất dựa trên các điều kiện được nêu trong hồ sơ mời thầu.

Tổng thầu xây dựng có quyền và nghĩa vụ gì?

Quyền lợi của nhà thầu xây dựng

Căn cứ trên Khoản 1 Điều 28 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, các quyền của tổng thầu được quy định đó là:

 • Giám sát và kiểm tra toàn bộ các phương án và phương tiện thi công của toàn bộ dự án
 • Lựa chọn, thay thế hoặc bổ sung các nhà thầu phụ nếu thấy cần thiết
 • Chỉ định hoặc lựa chọn nhà thầu phụ bằng hình thức đấu thầu
Tổng thầu có quyền giám sát và điều phối các hoạt động thi công xây dựng
Tổng thầu có quyền giám sát và điều phối các hoạt động thi công xây dựng

Nghĩa vụ của tổng thầu xây dựng

Theo Khoản 2 Điều 28 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, các nghĩa vụ mà tổng thầu có trách nhiệm phải thực hiện bao gồm:

 • Điều phối, chỉ đạo các nhà thầu phụ trong quá trình thi công
 • Điều hành việc sử dụng các công trình phụ trợ phục vụ thi công một cách hợp lý
 • Giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ mặt bằng công trường thi công
 • Lập kế hoạch và đàm phán với chủ đầu tư về tiến độ và các hạng mục thi công, thời hạn thanh toán của hợp đồng
 • Chế tạo, mua sắm và cung ứng các thiết bị vật tư theo yêu cầu của hợp đồng
 • Thỏa thuận với chủ đầu tư về nội dung hồ sơ mời thầu và chi phí mua sắm các thiết bị công nghệ dựa trên kết quả đấu thầu
 • Xây dựng các hệ thống giúp giám sát chất lượng công trình theo quy định
 • Tổ chức, quản lý và điều phối các hoạt động diễn ra trên công trường xây dựng
 • Giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan, thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ
 • Phối hợp với chủ đầu tư để đào tạo các công nhân và cán bộ quản lý công trình
 • Bàn giao các tài liệu, bản vẽ kỹ thuật về việc sử dụng, vận hành và bảo trì công trình cho chủ đầu tư
 • Vận hành chạy thử và thực hiện các hiệu chỉnh trước khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư
 • Bảo hành công trình theo đúng các quy định của Nhà nước và pháp luật
 • Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng triển khai dự án trước chủ đầu tư và pháp luật, cả những hạng mục công việc do nhà thầu phụ đảm nhận
 • Với những thiệt hại gây ra do lỗi của mình thì phải có trách nhiệm bồi thường vật chất
Tổng thầu xây dựng cần chịu trách nhiệm về toàn bộ các sai sót do mình gây ra
Tổng thầu xây dựng cần chịu trách nhiệm về toàn bộ các sai sót do mình gây ra

Điều kiện làm tổng thầu xây dựng

Năng lực hoạt động xây dựng và điều kiện làm tổng thầu được quy định rõ tại Quyết định 19/2003/QĐ-BXD. Cụ thể như sau:

Điều kiện chung

 • Có lực lượng được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ. Tương ứng với các lĩnh vực đầu tư xây dựng và tư vấn mà tổng thầu đó đảm nhận.
 • Có đầy đủ các trang thiết bị và hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng được lĩnh vực hoạt động.
 • Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Điều kiện năng lực đối với tổng thầu lập dự án

Khi lập dự án phải đảm bảo có đủ nguồn nhân lực để đảm nhận các chức danh khác nhau. Bao gồm chủ nhiệm lập dự án và các cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn.

Yêu cầu đối với chủ nhiệm lập dự án

 • Trình độ tối thiểu là đại học, thuộc chuyên ngành theo yêu cầu của dự án
 • Từng phụ trách chuyên môn của 2 dự án cùng loại
 • Hoặc từng chủ nhiệm 2 dự án cùng loại thấp hơn liền kề hoặc 1 dự án tương tự

Yêu cầu đối với cá nhân phụ trách chuyên môn

 • Tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành phù hợp là điều kiện tối thiểu
 • Từng phụ trách chuyên môn của 1 dự án tương tự hoặc 2 dự án thấp hơn liền kề
 • Hoặc từng thực hiện công việc chuyên môn của 2 dự án tương tự

Điều kiện năng lực đối với tổng thầu khảo sát xây dựng

Phải có đủ nguồn nhân lực để nhận chức danh chủ trì khảo sát và cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn.

Yêu cầu đối với chủ trì khảo sát

 • Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn thuộc chuyên ngành phù hợp
 • Có kinh nghiệm làm công tác khảo sát ít nhất trong 5 năm
 • Từng là chủ trì khảo sát đối với nhiệm vụ tương tự
 • Hoặc từng phụ trách chuyên môn của 2 nhiệm vụ khảo sát cùng loại

Yêu cầu đối với người phụ trách chuyên môn

 • Tối thiểu phải tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành yêu cầu
 • Có kinh nghiệm trực tiếp khảo sát ít nhất 3 năm
 • Từng phụ trách chuyên môn cho 2 nhiệm vụ khảo sát cùng loại
Có một số điều kiện đặt ra với những đơn vị muốn trở thành tổng thầu khảo sát xây dựng
Có một số điều kiện đặt ra với những đơn vị muốn trở thành tổng thầu khảo sát xây dựng

Điều kiện năng lực đối với tổng thầu thiết kế công trình

Phải có đủ nguồn nhân lực để đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án thiết kế và chủ trì thiết kế.

Yêu cầu đối với chủ nhiệm đồ án thiết kế

 • Có chứng chỉ hành nghề đáp ứng được yêu cầu của công trình
 • Từng là chủ nhiệm đồ án thiết kế của 1 dự án tương tự hoặc 2 dự án cùng loại thấp hơn liền kề
 • Hoặc từng là chủ trì thiết kế của 2 dự án tương tự

Yêu cầu đối với chủ trì thiết kế

 • Có chứng chỉ hành nghề đáp ứng được yêu cầu của công trình
 • Từng chủ trì thiết kế chuyên môn của 1 dự án tương tự hoặc 2 dự án cùng loại cấp thấp hơn liền kề
 • Từng trực tiếp thiết kế chuyên môn của 2 dự án tương tự

Điều kiện năng lực của tổng thầu thi công xây dựng

Phải đảm bảo đủ nguồn nhân lực để đảm nhận các chức danh bao gồm chỉ huy trưởng thi công và phụ trách kỹ thuật thi công.

Yêu cầu đối với chỉ huy trưởng thi công

 • Tối thiểu phải tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành đáp ứng yêu cầu của dự án
 • Từng là chỉ huy trưởng thi công của dự án tương tự hoặc 2 dự án cùng loại, cấp thấp hơn liền kề
 • Hoặc từng phụ trách kỹ thuật thi công 2 dự án cùng loại, cùng cấp

Yêu cầu đối với cá nhân phụ trách kỹ thuật thi công

 • Tối thiểu phải tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành theo yêu cầu của dự án
 • Có kinh nghiệm 3 năm làm cán bộ kỹ thuật thi công
 • Từng phụ trách kỹ thuật thi công của 1 dự án tương tự hoặc 2 dự án cùng loại cấp thấp hơn liền kề
Có một số quy định đặc biệt dành cho các tổng thầu thi công xây dựng
Có một số quy định đặc biệt dành cho các tổng thầu thi công xây dựng

Quy định về chứng chỉ năng lực của tổng thầu xây dựng

Căn cứ trên Điều 65 Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Các đơn vị thi công xây dựng công trình sẽ được xếp hạng chứng chỉ năng lực. Tổ chức thi công có chứng chỉ hạng nào thì được phép xây dựng công trình cấp độ tương ứng:

Chứng chỉ năng lực hạng I

 • Có tối thiểu 3 người có khả năng làm chỉ huy trưởng công thi công công trình hạng I
 • Các cá nhân phụ trách chuyên môn phải có kinh nghiệm làm việc 5 năm trở lên nếu tốt nghiệp cao đẳng nghề và 3 năm trở lên nếu tốt nghiệp đại học.
 • Có tối thiểu 15 người trong ban quản lý an toàn lao động và chất lượng. Các cá nhân phải có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của công trình.
 • Có tối thiểu 30 công nhân kỹ thuật đã được cấp chứng chỉ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trùng khớp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
 • Có đầy đủ năng lực về máy móc thiết bị để thực hiện các công việc đảm nhận.
 • Đã từng làm thầu chính cho 1 công trình cấp I hoặc cấp II.

Chứng chỉ năng lực hạng II

 • Có tối thiểu 2 người đủ khả năng làm chỉ huy trưởng thi công công trình hạng II.
 • Các cá nhân phụ trách chuyên môn có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong nghề. Có trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc cao đẳng trở lên.
 • Có tối thiểu 10 người trong ban quản lý an toàn lao động và chất lượng. Các cá nhân phải có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của công trình.
 • Có tối thiểu 20 công nhân kỹ thuật được cấp chứng chỉ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trùng khớp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
 • Đã từng làm thầu chính cho ít nhất 1 công trình cấp II hoặc cấp III cùng loại.
Tổng thầu xây dựng có chứng chỉ năng lực hạng II phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định
Tổng thầu xây dựng có chứng chỉ năng lực hạng II phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định

Chứng chỉ năng lực hạng III

 • Có tối thiểu 1 người đủ khả năng làm chỉ huy trưởng thi công công trình hạng III.
 • Các cá nhân phụ trách chuyên môn có năng lực và trình độ đáp ứng được yêu cầu mà tổng thầu đặt ra.
 • Có tối thiểu 5 người trong ban quản lý an toàn lao động và chất lượng. Các cá nhân phải có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của công trình.
 • Có tối thiểu 5 công nhân kỹ thuật được cấp chứng chỉ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trùng khớp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Phạm vi hoạt động theo quy định của chứng chỉ năng lực

Hạng I: Tổng thầu được phép xây dựng tất cả các công trình cùng loại, cấp I trở xuống

Hạng II: Tổng thầu được phép xây dựng các công trình cùng loại cấp II trở xuống

Hạng III: Tổng thầu được phép xây dựng các công trình cùng loại từ cấp III trở xuống

Bgroup – Tổng thầu xây dựng Bình Dương uy tín nhất hiện nay

Nói tới tổng thầu xây dựng nhà xưởng, chung cư, resort, trường học… hàng đầu Bình Dương hiện nay không thể không nhắc tới Bgroup. Các chủ đầu tư đến với Bgroup sẽ được cam kết về mọi mặt:

Tổng thầu xây dựng Bgroup luôn đem đến những công trình chất lượng và đẳng cấp
Tổng thầu xây dựng Bgroup luôn đem đến những công trình chất lượng và đẳng cấp

Đúng tiến độ dự án

Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tiến độ thiết kế và thi công dự án. Bgroup quy tụ các nhân viên, chuyên gia và cán bộ. Trong đó có nhiều cán bộ đã từng có kinh nghiệm làm việc tại Becamex (BCE). Từng tốt nghiệp nhiều trường Đại học danh tiếng tại Việt Nam và nước ngoài. Vì vậy chúng tôi đảm bảo các công đoạn, lập dự án, thiết kế, thi công… Đều được thực hiện một cách nhanh gọn, khoa học và hợp lý nhất.

Chi phí hợp lý nhất

Bgroup luôn tính toán và đưa ra mức chi phí hợp lý nhất cho mỗi hạng mục của dự án, công trình. Bộ phận thiết kế của chúng tôi được thành lập dựa trên mô hình Thiết kế và Thi công (Design & Building). Không chỉ giúp rút ngắn tiến độ hoàn thành mà còn giảm thiểu tối đa giá thành.

Ngoài ra Bgroup còn sở hữu một kho thiết bị rộng hơn 3000m2 tại Mỹ Phước – Tân Vạn. Cùng với nhà máy gỗ hiện đại trực thuộc Bgroup ở Bàu Bàng, Bình Dương. Đây là những cơ sở giúp chúng tôi ngày càng chủ động hơn trong công nghệ. Đảm bảo tính khép kín của quy trình thiết kế và thi công. Từ đó giúp giải quyết bài toán chi phí cho các chủ đầu tư.

Chất lượng đẳng cấp 5 sao

Các công trình xây dựng của Bgroup luôn có chất lượng trường tồn với thời gian. Điều này đạt được là nhờ sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Từ việc tối ưu hóa quy trình thiết kế, thi công, giám sát… Cho tới việc mua sắm và lựa chọn các loại thiết bị, vật tư chất lượng cao. Không những vậy còn phải kể đến trình độ chuyên môn, năng lực của đội ngũ thiết kế và thợ xây dựng.

Với sứ mệnh kiến tạo nên không gian sống xanh và tiện ích. Bgroup với đội ngũ nhân viên, chuyên gia và cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm luôn biết cách xây dựng những giá trị vững bền cùng năm tháng cho các khách hàng của mình. Hãy để tổng thầu xây dựng số 1 Đông Nam Bộ Bgroup đồng hành cùng bạn trong mọi công trình!