PHAN VĂN LÂM

PHAN VĂN LÂM

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

 
HỌ VÀ TÊN Phan Văn Lâm
NĂM SINH 10/10/1989
CHỨC VỤ VÀ
DOANH NGHIỆP SỞ HỮU
Phó Chủ tịch HĐQT
NGÀNH NGHỀ Xây Dựng
KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH 10 năm
CỘT MỐC/ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ TRONG SỰ NGHIỆP Sáng lập Chánh Nghĩa Group năm 2013
MỤC TIÊU TRONG TƯƠNG LAI IPO Bgroup vào năm 2025
THÔNG TIN LIÊN HỆ Điện thoại: 0917131539