LÊ NGỌC MINH

LÊ NGỌC MINH

PHÓ TỔNG GĐ PT DỰ ÁN

 
HỌ VÀ TÊN LÊ NGỌC MINH
NĂM SINH 08/10/1982
CHỨC VỤ VÀ
DOANH NGHIỆP SỞ HỮU
CTHĐTV KIÊM T.GĐ CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC PHÚ MINH HƯNG
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH KINH NGHIÊM 10 NĂM TRONG NGÀNH BĐS
CỘT MỐC/ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ TRONG SỰ NGHIỆP THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀO NĂM 2015
MỤC TIÊU TRONG TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂN BĐS CHUYÊN NGHIỆP, TẠO ĐƯỢC NHIỀU GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI
THÔNG TIN LIÊN HỆ Điện thoại: 0877.275 888