Giá Trị Cốt Lỗi

BGROUP chỉ có duy nhất một giá trị cốt lõi gồm 3 tố chất không thể tách rời xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển: Chính trực – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

  • Chính trực:

Là sự liêm chính, trung thực, nói đúng và làm đúng những điều mình nghĩ, không gian dối để trục lợi, được thể hiện cụ thể qua: đạo đức trong kinh doanh, tuân thủ luật pháp, thực hiện theo hợp đồng, giữ đúng cam kết, làm đúng theo lời nói.

  • Chuyên nghiệp:

Đối với người quản lý: Công việc phải giao đúng người có chuyên môn. Đối với nhân viên: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Làm công việc mình am hiểu, được đào tạo, tập trung vào công việc chuyên môn cũng nhằm mục đích nâng cao hiệu suất Muốn nâng cao hiệu suất, chúng ta phải hiểu việc, phải có kế hoạch, Có quy trình, hợp tác làm việc theo nhóm, áp dụng công nghệ, sáng tạo, tốc độ…để làm sao cho trong công việc chính của mình sẽ không ai giỏi hơn mình.

  • Hiệu quả:

Là việc đạt được các kết quả cụ thể tích cực, hành động có mục đích rõ ràng, luôn đánh giá và thực hiện các công việc mang lại kết quả tốt.