ĐỒNG THỊ HẬU

ĐỒNG THỊ HẬU

P.TGĐ Nhân sự

 

HỌ VÀ TÊN Đồng Thị Hậu
NĂM SINH 29/11/1982
CHỨC VỤ VÀ
DOANH NGHIỆP SỞ HỮU

P.TGĐ Nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển BGroup

GĐ Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Khang Minh Phú

NGÀNH NGHỀ

Đào tạo, huấn luyện  ATLĐ

Đào tạo – Các công ty đào tạo

Giám định, kiểm định

KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH Hơn 10 năm
CỘT MỐC/ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ TRONG SỰ NGHIỆP Sáng lập Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Khang Minh Phú
MỤC TIÊU TRONG TƯƠNG LAI

Trở thành 1 trong những doanh nghiệp lớn mạnh và uy tín hàng đầu miền nam và cả nước

THÔNG TIN LIÊN HỆ

098.106.7568

0888.095.386