BÙI SONG QUANG

BÙI SONG QUANG

PHÓ TỔNG GĐ TÀI CHÍNH

 
HỌ VÀ TÊN Bùi Song Quang
NĂM SINH 04/03/1982
CHỨC VỤ VÀ
DOANH NGHIỆP SỞ HỮU
P.TGĐ Tài Chính
CTY CP Đầu Tư & Phát Triển Bgroup
NGÀNH NGHỀ Tổng thầu xây dựng, ĐT XD KT BDS

KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH Hơn 10 năm trong lĩnh vực tài chính NH, 6 năm trong lĩnh vực thẩm định dự án, thẩm định giá BĐS
CỘT MỐC/ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ TRONG SỰ NGHIỆP Tháng 6/2015 thành lập CTY Thẩm Định Giá
Tháng 5/2021 cùng AE thành lập Bgroup
MỤC TIÊU TRONG TƯƠNG LAI Cùng AE IPO Bgroup
THÔNG TIN LIÊN HỆ Điện thoại: 0944110368